Wat wij verder bieden:
Bedrijfsconsulten, Supervisie, Training, PIM Persoonlijk Intuïtief Management, Lezingen en Workshops, Stervensbegeleiding en Rouwbegeleiding

Bedrijfsconsult

Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan reflectie zoals: "doe ik het wel goed", "wat houdt mij tegen", "waar liggen mijn kansen en mogelijkheden".
John kent deze vragen als geen ander. Hij is in staat vanuit een heldere analyse met u in gesprek te gaan om uw oplossingen voor het voetlicht te brengen. Begeleiding bij het concretiseren van de oplossing is natuurlijk mogelijk.
Aan bod komen o.a.:
• Uw thema
• Andere onderwerpen die om aandacht vragen
• Achtergronden
• Impact
• Verbindingslijnen waarmee het in- en/of extern uw bedrijf raakt
• Verwikkelingen
• Wat er nodig is
• Wat u of uw personeel daarin kan doen
• Handreikingen
Kosten € 450,- per dagdeel excl. BTW en reis- en verblijfkosten.
Afspraken en annulering
Bedrijfsconsulten zijn op uw locatie, tenzij anders overeengekomen wordt. Bij het niet nakomen van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. Een afspraak die niet door kan gaan, moet uiterlijk 2 dagen van te voren d.m.v. telefoon of e-mail worden afgezegd. Dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Supervisie

Doel: Inzicht verkrijgen in je vorderingen en wat de vorderingen bespoedigt of waar er nog leerpunten zijn. Je wordt doelgerichter.
Deze supervisie is in de vorm van een Check-up, of een kort intuïtief consult.
Gekeken wordt naar:
• Je ontwikkeling
• Wat de nieuwe ontwikkeling betekent
• Wat deze ontwikkeling heeft veranderd
• Wat je met de nieuwe ontwikkeling kunt bereiken
• Wat de oude manier niet meer kan
• Wat de nieuwe ontwikkeling nog belemmert 

Training

Sinds 2004 trainen we mensen. Mogelijkheden zijn: individueel of in-company.
Doel: Inzicht krijgen in jouw belemmeringen en deze transformeren naar succesfactoren
Trainingsmogelijkheden zijn:
• Assertiviteit
• Moeilijke personen en omstandigheden
• Mondelinge communicatie en presentatie
• Persoonlijke effectiviteit
• Revitalisatie
• Teambuilding
• Time Management
• Vaardig in relaties
• Verbeter de werking van je zintuigen
• Zelf confrontatie methode
• Hoe de Gordiaanse Knoop te ontwarren
• Tijdswinst verhogen door gebruik van 5 dimensies
Uiteraard is het ook mogelijk een training op maat te bespreken. 

PIM Persoonlijk Intuïtief Management

Doel: Leren hoe je communiceert met de energie die er is.
In eerste instantie leer je jouw eigen energie te ontdekken en je te ontdoen van de energie van anderen. Uiteindelijk leer je ook de energie van anderen te lezen - in wisselwerking tot anderen of hun activiteiten.
Een ander begrip hiervoor is Existentiële Intelligentie of Hoger Innerlijk Weten.
Wat is Intuïtie?
Het is het leren waarnemen van de verborgen kennis achter de directe verschijningsvorm. Het is weten. Dit weten geeft antwoord op diepe levensvragen en daarmee onderscheidt het zich van gevoel of instinct.
Waarom Intuïtie?
Om voorbij hindernissen en herhalingen te komen, moet je naast cognitieve kennis ook je diepste innerlijke kennis gebruiken. Door deze innerlijke kennis te ontwikkelen, word je uiteindelijk steeds intuïtiever. Na enkele jaren training wordt het een betrouwbaar instrument dat toegang geeft achter dat wat achter de vele sluiers van illusie verborgen ligt.
 
Wat kun je ermee?
• Folder: PIM
• Folder: What is Intuition?
• Folder: What can Intuition add to your life?
 
Je leert je beide hersenhelften te gebruiken en te verbinden. Hierdoor analyseer, verinnerlijk en verhoog je jouw mogelijkheden. Je ervaart vele perspectieven en vaak zelfs het totaalbeeld (360 o). Je leert te communiceren met de essentie van dat wat leeft.
Jouw inzet om tot dit doel te komen
Je moet bereidt zijn aangeleerde ideeën en concepten los te laten en open te staan voor nieuwe ervaringen en andere perspectieven die je ontdekt door met je diepste innerlijk zelf te communiceren.
Lessen
Wij geven in principe Post Intuïtieve Training aan hen die een intuïtieve opleiding bij een ander instituut hebben gevolgd.
Wij helpen hen zich verder te bekwamen naar het meta intuïtief niveau en verder.
PIM Training
Tijdens de training maak je een ontdekkingsreis door jezelf. Hierdoor leer je onderscheid te maken tussen jouw energie en die van anderen en entiteiten. Waar nodig en mogelijk, neem je afscheid van de energie die niet van jou is. Hoe meer je loslaat wat niet van jou is, hoe meer je bewustzijn wordt verhoogd en je eigen essentie in jouw lichaam indaalt. Hierdoor word je meer gegrond. Vanuit jouw essentie leer je te communiceren met de essentie van al het andere leven. Deze training is alleen mogelijk in overleg.  

Lezingen en Workshops

Pauline geeft lezingen over bepaalde thema’s n.a.v. haar inzichten en de boeken die ze heeft geschreven.
Boekingen via:
• ZijSpreekt, hét Sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen
• Libertas in Vivo
 
Workshop
Wilt u een workshop bijwonen?
bijvoorbeeld over eenzaamheid, wat is een gronding, wat is energie, wat is een levensloop cyclus, chakrameditaties etc. 

Stervensbegeleiding

Doel: rustig en tevreden afscheid nemen van dit leven. Het nieuwe leven co-creëren, opdat je bewust verder kunt gaan met jouw levensdoel op aarde en je levensdoelen leert af te ronden.
Wij begeleiden mensen aan het einde van hun fysieke leven.
Dat houdt in dat we het volgende kunnen bieden:
• Levensloopanalyse van de afgelopen levens maken en de rode draad daar in verduidelijken
• Hulp bij het afmaken van de laatste onafgemaakte zaken in dit leven
• Het bewust co-creeren van het volgende leven zodat er bewust gestorven kan worden
• Voor de nabestaande(n) inzicht bieden in de doortocht van de ziel
Het consult kan gefilmd worden indien gewenst, zodat u ook een mooi document heeft voor uw nageslacht.

Rouwbegeleiding

Inzicht krijgen in het hoe en waarom van de ziekte, het ongeval of het overlijden van een persoon of het verliezen van een baan of een ander verlies.
Door inzicht te krijgen waarom iets gebeurd, wie daarbij betrokken zijn, je eigen aandeel, afspraken ooit gemaakt, leer je gemakkelijker te aanvaarden waarom er is wat er is en hoe je daar dan verder mee om kunt gaan stapje voor stapje zodat je verder kunt gaan met bewust te leven en niet langer te lijden maar weer te gaan leiden.