Missie

"Veiligheid door Gezamenlijke Voorbereiding"

Kwaliteit

John heeft ruime ervaring in onderhandelen en past bij voorkeur de Harvard methode toe. Deze methode onderhandelt op basis van gezamenlijk belang. John is ervan overtuigt dat het de enige manier is om tot een duurzaam gedragen resultaat te komen.

John is sterk in het herkennen en vasthouden van "de rode draad" en hij ondersteunt vanuit deze filosofie processen en projecten. Dit doet hij o.a. op het gebied van complexe openbare veiligheidsvraagstukken.

Enkele voorbeelden waar John bij betrokken was:

  • Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht
  • Ontwikkeling Penitiaire Inrichting Zaanstad
  • Ontwikkeling Basisnet Gevaarlijke Stoffen
  • Rampbestrijdingsplan Stationsgebied Utrecht
  • Veiligheid van de nieuwe Sleutelprojecten
  • Kwalificatieprofielen Strategisch Manager en Manager Veiligheid (als adviseur heeft hij bijgedragen aan deze brandweer functieprofielen die onderdeel uitmaken van het nieuwe Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel dat per 01-10-2010 in werking is getreden).

Voor een volledig overzicht van John zijn activiteiten, zie Professional and Historic Resumé John.