Duurzaam24.tv vroeg Pauline Laumans een integer TV-programma m.b.t. de levensloopcyclus van de mens. Het biedt inzicht in het begrip Leven, de verschillende blauwdrukken en inzicht in het begrip Intuïtie.

Bij www.duurzaam24.tv was een initiatief van http://www.idealenkompas.nl/overzicht/925/ was er elke maand een Reading Consult met als doel de kijker te informeren over de Levensloopcyclus. Het gaat dus om vorige levens die tot dit leven hebben geleid en waar de persoon staat om zijn aardse leven-en-dood-cyclus te volmaken.

Elke aflevering is een compilage van een ca. 2 uur durend consult. De privé kwesties zijn er uitgehaald evenals de coaching.

De uitleveringen zijn na twee jaar niet meer te zien bij duurzaam24.tv maar nog wel via onze website bij uitzending gemist.