Libertas in Vivo is sterk in het integraal benaderen van het begrip veiligheid.

Twee voorbeelden:

Begeleiding van grootschalige herontwikkelingsprocessen in de openbare ruimte. Wij beoordelen risicoanalyses, scenario's en beheersmaatregelen en adviseren u op welke wijze deze goed ingezet kunnen worden. Wij zijn er een groot voorstander van om zo vroeg mogelijk in het proces aan te schuiven om zo optimaal mogelijk te adviseren.
Er wordt onderzoek gedaan naar de organisatie van Veiligheidsregio's. De uitkomsten zijn van belang om als Veiligheidsregio veerkrachtig om te kunnen gaan met de risico's en de uitdagingen in het veld en binnen in de organisatie.

John kent deze materie als geen ander. Hij is in staat vanuit een helder inzicht en analyse met u in gesprek te gaan om u of uw organisatie te ondersteunen door middel van:

  • Onderzoek
  • Advies
  • Onderwijs