Social Media, Good Code of Conduct nodig?

Social Media zijn bij uitstek een tool om snel een persoonlijke mening te vormen. Zodra deze mening bedrijfsbelangen raakt is het naar mijn mening goed om na te denken over een Good Code of Conduct. Reden: persoonlijke meningen zijn persoonlijk, maar omdat non-verbale communicatie nu eenmaal geen onderdeel uitmaakt van Social Media is er geen extra signaal informatie aanwezig om de lezer de onderstroom van de mening aan te geven. De afgelopen jaren is menigeen b.v. bij het met de beste bedoelingen verzenden van een e-mailĀ  geconfronteerd met reacties van de lezer die hij of zij absoluut niet van te vorenĀ had ingeschat.

Een Good Code of Conduct zal zich naar mijn mening dan ook moeten richten op het opheffen van het gebrek aan non-verbale communicatie in Social Media. Hoe? Het lijkt mij logisch om daar ons gezond boeren verstand voor te gebruiken en de Code niet dwingend van boven op te leggen maar door onszelf te leren verplaatsen in de ontvanger van de boodschap te realiseren wat integer is en wat niet. Kortom organisch ontwikkelen is prima, zolang integriteit en respect aanwezig is en voor dat laatste pleit ik voor een Good Code of Conduct, bij onszelf dus!

Dit bericht is geplaatst in Social Media. Bookmark de permalink.