Het parasitaire gedrag nadert zijn hoogtepunt deel 2.

Veel gewone mensen zijn het een beetje zat om van alle kanten geplukt te worden. Vaak staan ze al heel lang onder druk van anderen (en van zichzelf zonder het te beseffen) . Door het gebruik van Social Media zijn ze eindelijk in de gelegenheid om hun gram te kunnen spuien. Voorheen had je geen platform omdat je ergens lid van moest zijn, of een hiërarchische positie moest bekleden wilde enkelen horen wat jij wilde zeggen. Om een groter publiek te bereiken was het nodig dat je een bepaalde status moest zien te verwerven of dat je door het “old boys network” gewoon die ruimte kreeg.

 Nu is het heel eenvoudig om je mening met een grote groep mensen te delen. Je hebt slechts een smart phone of een computer nodig en je kunt je aan de hele wereld verkondigen wat je wilt. Dat is een prima gedachte, ware het niet dat velen zo gauw ze iets vinden meteen een bericht in de wereld sturen, zonder erover te hebben nagedacht of zonder te hebben gecontroleerd of het klopt. 

 Ook alle morele waarden en normen worden inmiddels losgelaten. Het gevolg is dat er wordt getreiterd, beschuldigd, veroordeeld (dat kan alleen een rechter), aan de schandpaal genageld, valse berichten doorgegeven worden en hypes neergezet worden om  geld  te verdienen of aanzien te krijgen. Niet alleen naïeve gewone burgers doen dat maar ook omhooggevallen burgers die te lang in de media, de politiek of het bedrijfsleven meelopen en door hoogmoed overvallen worden. Nog kwalijker is het dat bedrijven of de regering middels de media een hype rond hun product neerzetten. Dit doen ze vooral als er net iets is gebeurd in de wereld waardoor burgers labiel geworden zijn. En niet alleen de Russen doen dit, maar vooral je eigen regering! Zo hopen ze hun product te verkopen of een wet erdoor te kunnen drukken.

Indien een volgende naïeve persoon dit bericht als goed ervaart en GAAT LIKEN OF DOORSTUURT kan er in veel gevallen EEN GROTE PARASIET ontstaan die veel schade toebrengt aan andere personen of een product.

Voorbeelden zijn:

·         Kleding of gedrag van mensen van het koningshuis hier of elders

·         Yvonne Jaspers opeens onder het vergrootglas gelegd

·         De mogelijke moordenaar van Nicky Verstappen die al publiekelijk met woorden gelyncht is, terwijl het nog bewezen moet worden en dan pas veroordeeld kan worden door de rechter

·         Barbie

·         Postbodes die zwart gemaakt worden omdat ze snel van hun pakket af moeten omdat ze te weinig tijd en te laag betaald krijgen. Dit alles omdat u en ik niet naar de winkel gaan maar alles thuis laten komen en weer terugsturen en daar te weinig voor wensen te betalen

·         Armeense Kinderen Lili en Howick

·         Mislopen prijs bij de loterij

·         Auto tegen boom en meteen in “risico regel reflex” duiken en dus wil overheid bomen kappen in plaats van te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is

·         Product aanprijzen zoals drankjes, hapjes of medicijnen die enkele jaren later toch niet zo goed blijken te zijn (hype)

·         Etc. Etc.

Feitelijk kan iedereen op de stoel van een ander zitten en meent zonder (inhoudelijke) kennis van zaken te kunnen spreken.

Maar door elkaar te steunen (liken) of berichten te verspreiden krijgen we als gewoon volk zeggenschap. We worden EEN GROTE PARASIET. Uiteindelijk parasiteren we op onze medemens en onszelf. En ja, de Nederlanders staan bekend om hun goedgelovigheid, gaan gauw overstag omdat ze mee willen met de hype om maar aardig gevonden te worden en bij de groep te horen. We zetten onszelf gevangen.

Dit alles door gebrek aan kennis (cognitieve of inhoudelijk kennis of weten via intuïtie verkregen). En zo worden we elke dag steeds dommer, hoofdzakelijk door ons eigen toedoen (IQs Are Falling All Over The World    https://www.mindbodygreen.com/articles/iqs-falling-diet-lifestyle-change.) In TV series als “De Luizenmoeder” of “The Simpsons” of andere sitcoms wordt dit gedrag aan de kaak gesteld. Echter, nog dommer is het om het na te doen en toch is dat wat de massa doet. Eigen weten leren ontwikkelen is blijkbaar niet hip in deze tijd en dus zijn we aan het pamperen en na-apen en vervallen we in degeneratie en worden met de minuut dommer op enkele uitzonderingen na.

Pauline Laumans

Holistic Therapist

http://www.libertasinvivo.com/cms3/en/holistisch

0618541278

Geplaatst in parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Het parasitaire gedrag nadert zijn hoogtepunt deel 2.

Parasitair gedrag nadert zijn hoogtepunt deel 1.

Het parasitaire gedrag neemt nog steeds verder toe. In de film “The Matrix” ooit aangehaald als het virus Mr. Smith dat door het Egyptische piramide denken en handelen is vast komen te zitten. Ooit is het begonnen met als ik maar wat meer heb dan jij dan kan ik ook heersen over jou en ben ik ook belangrijker. Dan heb ik dus meer aanzien. Deze vorm van ijdelheid, egocentriciteit en hebzucht kennen we heel goed. Alle kerkgenootschappen en religies zijn op deze constructie ontstaan.

Maar niet alleen zij, ook regeringen doen er momenteel driftig aan mee. Je kunt je afvragen waar ter wereld er nog een vorm van democratie is. Of is er inmiddels sluipend een vorm van dictatuur aan ons opgedrongen? Ook in zogenaamde spirituele kringen hangt men het piramide systeem van onderdrukking soms onbewust aan omdat ze niet verder kijken dan hun neus lang is (merkabah, pleiaden, Reiki etc.) of het niet kunnen doorzien omdat ze niet met energie hebben leren communiceren. Het parasitaire gedrag neemt nog steeds verder toe. In de film “The Matrix” ooit aangehaald als het virus Mr. Smith dat door het Egyptische piramide denken en handelen is vast komen te zitten. Ooit is het begonnen met als ik maar wat meer heb dan jij dan kan ik ook heersen over jou en ben ik ook belangrijker. Dan heb ik dus meer aanzien. Deze vorm van ijdelheid, egocentriciteit en hebzucht kennen we heel goed. Alle kerkgenootschappen en religies zijn op deze constructie ontstaan. 

Ook in het bedrijfsleven kennen we deze parasitaire vorm erg goed. Want je moet tot de kern van het bedrijf horen wil je erbij horen, een gewone medewerker telt niet meer mee. Als je actief bent bij een grote politieke partij of ergens bestuurslid of commissaris bent dan word je ingeburgerd in het “old boys network” (voor dames en heren) en kun je jobhoppen zonder te solliciteren naar een baan. Of je ergens anders schade hebt berokkend tijdens je werkzame jaren telt niet mee, slechts het lidmaatschap van deze “binnenclub” telt mee. Zo kan je dus opeens gevraagd worden om ergens aan deel te nemen en weer een commissariaat of bestuursfunctie erbij te nemen (naast al die andere betaalde nevenfuncties) of je wordt gevraagd voor een post in de politiek in binnen- of buitenland. Sommige mensen zijn natuurlijk gewoon goed, maar velen vallen binnen het Peter’s Principle raamwerk. Wat zoveel is als gestegen bij gebrek aan gewicht. Dat betekent dat als je in het netwerk zit en meedoet dan stijg je of je nu de competenties hebt of niet. Ze houden elkaar in het zadel of je nu bekwaam bent of niet.

Door onze verblinde blik na de Tweede Wereldoorlog die we vormden met betrekking tot  Groot-Brittannië en de Verenigde Staten apen we al hun gewoontes na of die nu goed of slecht zijn. Dat de filosofie van deze landen compleet berust op het Egyptische piramide denken nemen we voor lief. Dat we daarbij door deze parasieten leeggezogen worden dat deert ons niet totdat onze portemonnee leeg is. Door elk computergebruik, beursovername (waardoor het product in Amerikaanse handen komt en het oorspronkelijke bedrijf leeg achterblijft), of Amerikaans bedrijf waarmee we zaken doen of een product van afnemen (o.a. Starbucks, Amazon, Staples, Macdonald, Burger King, DunkinDonuts, Pizza Hut) laten we ons weer een beetje verder leegzuigen. In die landen gaan ze echter met het vele geld weer een bedrijf opzetten om nog meer geld uit de burgers overzee te zuigen of door vijandelijke bedrijfsovernames goedlopende bedrijven elders stuk te maken. Enkele CEO’s en aandeelhouders worden rijk maar de rest wordt steeds armer en armer.

Dit Top Down denken en handelen heeft zijn langste tijd gehad. De wereld gaat er immers aan ten onder en ergens deze eeuw zal het kantelpunt bereikt worden waar mensen niet langer door parasieten leeggezogen willen worden maar op basis van gelijkwaardigheid willen worden behandeld. Dat is het horizontale denken en handelen. Ik kan wat of maak wat en vraag daarvoor een redelijke prijs. Dit betekent ook dat als iemand goed kan entertainen of voetballen en voor een groot publiek staat er een normaal bedrag tegenover staat en geen miljoenen meer per maand of jaar. Immers die persoon doet net als de rest gewoon zijn werk. Datzelfde geld ook voor leiderschap. Dat er iets nuance zit in de verschillende niveaus van betaling dat kan maar nooit meer dan enkele schalen. Dus geen tienduizenden euro’s tot miljoenen per maand waar een ander met hard werken slechts tweeduizend euro bruto verdient.

 Het piramide denken en handelen brengt de mensen slechts hebzucht, jaloezie en wraak wat ons gevangen houdt op aarde. Het leidt niet tot een groter bewustzijn en bevrijding van de aardse leerschool.

Het tij gaat keren want het oude Egyptische denken heeft zijn langste tijd gehad.

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut

http://www.libertasinvivo.com/cms3/nl/holistisch

Geplaatst in parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Parasitair gedrag nadert zijn hoogtepunt deel 1.

Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Alweer een nieuwe hype die door volgelingen in blind vertrouwen wordt toegepast zonder stil te staan bij de consequenties.

Ze geloven dat ze zich ermee kunnen bevrijden en bewust kunnen worden, maar zoals ik ernaar kijk geloven ze weer in iets zonder dat er weten aan te pas komt. Net zoals bij voorgaande hypes (landmark, avatar, lsd, drugs) geloven ze dat ze dat ze met hun vinding bewust kunnen worden en daarmee zichzelf kunnen bevrijden. Ze menen dat ze de  grenzen van de menselijke capaciteit op kunnen rekken in een tijd dat aantoonbaar de mens in al zijn functies aan het degenereren is.

Dit doen ze door bijvoorbeeld te experimenteren met hun lichaam. Bijvoorbeeld elektronica aanbrengen in je lichaam, in bepaalde vloeistoffen gaan liggen, het slikken van supplementen zonder dat deze doorgemeten zijn of ze voor jouw lichaam schadelijk of nodig zijn, je in laten enten met onbekende substanties omdat je gelooft dat het je misschien beter maakt of ze beïnvloeden hun omgeving opdat zij optimaal kunnen functioneren.

Stromingen binnen biohacking hebben namen als: biopunk, transhumanisme of techno-progressivisme, DNA hacking, 3D bioprinten, DIY Grinding (chips in je lichaam laten implanteren), jezelf hacken, synthetische biologiem epigenetica, genetische modificatie.

Het te bereiken doel in hun ogen is mogelijk meerdere honderden jaren te kunnen leven, de cognitieve, mentale, emotionele en spirituele vermogens te verhogen en beter te kunnen bewegen, gelukkig te worden en te komen tot transhumanisme.

Dat ze feitelijk parasiteren op hun eigen lichaam en heel snel zullen vervallen tot degeneratie is bij deze hype nog niet doorgedrongen. Dat ze willens en wetens anderen misbruiken (parasiteren) om zelf optimaal te kunnen functioneren is nog veel ernstiger. En hun volgers zijn naïevelingen die weer in een volgende hype geloven in Nederland hypeland.

Deze hype is ontstaan door gebrek aan innerlijk bewustzijn en het hebben van een groot ego waardoor ze iets hebben bedacht zonder enig inzicht in de historie van het leven zoals we het kennen vanuit natuurkunde, biologie of kwantumfysica. Het is dus een bijna geheel besef aan enig bewustzijn op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau en getuigd van een groep mensen die als beginners op aarde in een menselijke vorm komen. Een zware en lange weg staat hen voor de boeg omdat alles nog geleerd moet worden waar de geschiedenis al vaak heeft bewezen wat het leergeld is.

 

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Het verschil tussen mensen, dieren en planten mbt overleven

Net als mensen gaan ook dieren en planten verder na dit leven. Zij hebben ook een vorm van bewustzijn. Hun bewustzijnsvorm en communicatie is anders dan die van de mens en niet een op een vergelijkbaar.

Willen wij als mensen communiceren met dieren en planten dan moeten we op een energieniveau communiceren zoals al enkele decennia in Nederland geleerd wordt. Als je op deze manier communiceert ga je op een gelijkwaardige manier met anderen om en ook met andere mensen.

Ook dieren leren van hun fouten of fouten van hun soortgenoten. Ook zijn er dieren die zich aanpassen aan de menselijke manier van leven. Maar veel belangrijker is dat dieren zich altruïstisch opofferen voor hun groep als dat doel een hoger belang dient. Mensen daarentegen wentelen zich in zielig doenerij en gaan daarmee onbewust parasiteren. Daarmee veroorzaken ze dat hun ziekte gehandhaafd blijft en dat anderen daarvoor moeten betalen. Ook wordt de ziekte via de genen aan volgende generaties doorgegeven. Waar is hun verantwoordelijkheid gebleven?

Met andere woorden dieren die nauwelijks met mensen in aanraking komen leven een natuurlijk leven en houden hun soort sterk en zijn zich bewust van waarom ze leven en passen zich aan, aan veranderende omstandigheden. De mens heeft dat in vele eeuwen verleerd op een enkele uitzondering daargelaten.

Een mens zegt dan oh, wat zielig als een ander mens doodgaat maar de natuur (energie) regelt dat soort zaken zelf. Als een dier honger heeft en niets meer kan vinden of ziek is dan gaan ze in de rust en nemen ze simpelweg hun levenslot voor lief. De mens accepteert zijn bestemming niet meer omdat ze hun innerlijke zelf steeds minder ontkennen en niet willen leren kennen en degenereren daarom al eeuwen, enkele uitzonderingen daargelaten.

 Mensen die zonder de natuurwetten leven sterven op een hele nare manier en moeten op herhaling omdat ze het levend leven niet begrepen en slechts doods geleefd hebben zie boek: Jouw Keuze. Dieren en planten leven verder in andere constitutie en constellatie = genereren.

 

Geplaatst in Leven en dood | Reacties uitgeschakeld voor Het verschil tussen mensen, dieren en planten mbt overleven

Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Alweer een nieuwe hype die door volgelingen in blind vertrouwen wordt toegepast zonder stil te staan bij de consequenties.

 Ze geloven dat ze zich ermee kunnen bevrijden en bewust kunnen worden, maar zoals ik ernaar kijk geloven ze weer in iets zonder dat er weten aan te pas komt. Net zoals bij voorgaande hypes (landmark, avatar, lsd, drugs) geloven ze dat ze dat ze met hun vinding bewust kunnen worden en daarmee zichzelf kunnen bevrijden. Ze menen dat ze de  grenzen van de menselijke capaciteit op kunnen rekken in een tijd dat aantoonbaar de mens in al zijn functies aan het degenereren is.

 Dit doen ze door bijvoorbeeld te experimenteren met hun lichaam. Bijvoorbeeld elektronica aanbrengen in je lichaam, in bepaalde vloeistoffen gaan liggen, het slikken van supplementen zonder dat deze doorgemeten zijn of ze voor jouw lichaam schadelijk of nodig zijn, je in laten enten met onbekende substanties omdat je gelooft dat het je misschien beter maakt of ze beïnvloeden hun omgeving opdat zij optimaal kunnen functioneren.

 Stromingen binnen biohacking hebben namen als: biopunk, transhumanisme of techno-progressivisme, DNA hacking, 3D bioprinten, DIY Grinding (chips in je lichaam laten implanteren), jezelf hacken, synthetische biologie, epigenetica, genetische modificatie.

Het te bereiken doel in hun ogen is mogelijk meerdere honderden jaren te kunnen leven, de cognitieve, mentale, emotionele en spirituele vermogens te verhogen en beter te kunnen bewegen, gelukkig te worden en te komen tot transhumanisme.

Dat ze feitelijk parasiteren op hun eigen lichaam en heel snel zullen vervallen tot degeneratie is bij deze hype nog niet doorgedrongen. Dat ze willens en wetens anderen misbruiken (parasiteren) om zelf optimaal te kunnen functioneren is nog veel ernstiger. En hun volgers zijn naïevelingen die weer in een volgende hype geloven.

Deze hype is ontstaan door gebrek aan innerlijk bewustzijn en het hebben van een groot ego. Hierdoor bedenken ze iets zonder enig inzicht in de historie van het leven zoals we het kennen vanuit natuurkunde, biologie of kwantumfysica. Het is dus een bijna geheel gebrek aan enig bewustzijn op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau en getuigd van een groep mensen die als beginners op aarde in een menselijke vorm komen. Een zware en lange weg staat hen voor de boeg omdat alles nog geleerd moet worden waar de geschiedenis al vaak heeft bewezen wat het leergeld is terwijl zij het ontkennen.

Pauline Laumans

holistisch therapeut en levens coach

www.libertasinvivo.com

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Ongewenste parasitaire hulpverlening

In de tijd van de ondergang van Atlantis kozen veel mensen voor zelfdoding. Het bracht veel onrust met zich mee die wij tot op de dag van vandaag ervaren. Niet omdat zelfdoding per definitie slecht zou zijn voor je vervolg leven maar veel meer over wat het teweeg brengt bij anderen.

Dus leven we onbewust met een angst om dood te gaan of dood te (laten) gaan door zelfdoding. Let wel op. Van zelfmoord (vanuit egocentrisme en/of angst) of aan het leven langer vast te houden dan volgens de natuurwetten (dus ook egocentrisme en/of angst) is bekend dat het de voortgang door je levenscyclus door levens heen blokkeert en je weer van voren af aan moet beginnen (vele levens).

Deze angst om dood te laten gaan of dood te gaan betekent dat we ouderen die met extreme hitte weinig eten en drinken en in slaap vallen maar gaan voeden en koelen opdat ze maar niet doodgaan. Dit is niet altijd op zijn plaats want het kan ook een hele vriendelijke dood betekenen voor die oudere medemens.

Het speelt zich ook af als we al dagenlang niets horen van een familielid of iemand in de straat en we ongevraagd naar binnengaan (al of niet met behulp van politie) omdat we willen weten hoe het met iemand gaat. Het kan dus een vorm van ongewenste hulpverlening zijn omdat die persoon heeft besloten dat mocht hij ooit vallen of zichzelf niet meer kan redden hij gewoon dood wil gaan in zijn huis zonder te worden “gered. Een hele natuurlijke manier waar wij in deze tijd massaal een stokje voor steken en zo een persoon opnemen in een verzorgingshuis waar deze persoon dan nog enkele jaren mag wegkwijnen. Een dergelijke persoon had dit immers nooit zelf voorzien, maar wordt gedwongen door de zorgverleners.

Is dit een zorg vanuit kennis van de natuurwetten?

Heel veel mensen in een verzorgings- of verpleegtehuis willen liever gisteren dood dan over zoveel jaar. Ze verafschuwen het idee dat ze gedwongen worden te doen wat de zorgverlener vindt. Enig zelfbeschikkingsrecht is hen ontnomen.

Let op er zijn natuurlijk ook mensen die het prima vinden om in leven gehouden te worden en dan is dat hun keus die gerespecteerd mag worden, maar de meerderheid respecteert niet de wens van de mens die de natuur zijn gang wil laten gaan en dus op een natuurlijke manier aan zijn einde wil komen. 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en Levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Ongewenste parasitaire hulpverlening

Economie is een parasitair fenomeen

Je zou maar Academische geschoold zijn en door die studie een verwrongen beeld van de werkelijkheid aangeleerd krijgen welnu, dat is al vele decennia het geval bij economen.

 Ze manipuleren de wiskunde (wiskunde berust op natuurwetmatigheden) zodanig dat ze er goede sier mee kunnen maken en er flink geld aan kunnen verdienen. Die gemanipuleerde natuurwetmatigheden noemen ze economie.

 Feitelijk is het geen academische studie, maar door druk van hebzuchtige mensen heeft het daar tot op heden een plek verworven, hoewel vele wetenschappers hen hekelen.

 Tot enig zelfinzicht of een kritische rol die zij later in de samenleving moeten gaan spelen worden ze niet opgeleid.

In Nederland wordt dit economische model voor de realiteit geschoven. Het is gebaseerd op aannames en niet op realiteit. Gemakshalve worden gedragingen van consumenten of ondernemingen afgedaan als imperfecties.

Het resulteert in nog verder gaan op de ingeslagen weg van hun kunstmatige wereld, in plaats van ingaan op de reële wereld.

 Het gevolg is: niet kwantificeerbare variabelen, machtsverschillen, geloven in eigen voorspellingen/aannames en groepsdenken.

Uiteindelijk blijkt dit de dood in de pot te zijn. Het is hun geloof in hun maakbaarheid terwijl de crisissen in (Landen of bedrijven) laten zien wat de werkelijkheid is.

Immers iets cognitief erin stampen staat nu eenmaal los van de (huidige) werkelijkheid, maar economen doen op basis van hun aannames beleidsaanbevelingen en dus worden zaken aan bedrijven en overheid aanbevolen die de dood zijn voor de burger of het land omdat we opgezadeld worden met de volgende zeepbel.

 Tijd voor een omwenteling! Dus in plaats van de gevolgen van de zoveelste zeepbel op de uitgeknepen burger een stap naar leven met de realiteit.

  

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

 

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Economie is een parasitair fenomeen

Laat maar vallen samenleving

Veel mensen zijn helaas achteloos geworden. Zonder erbij na te denken (zonder enige vorm van gegrond of aards zijn) laten ze hun lege blikje of resten eten op straat vallen of gooien het in het water of gooien het uit de auto.

 Het resultaat is dat ons water vergiftigd is en dat we zwaar betalen aan zuiveringsinstallaties om er fatsoenlijk drinkwater van te maken.

Dat wij net als de dieren plastic eten, drinken en inhaleren en daaraan doodgaan.

Dat elk water van beek tot oceaan vol zit met afval en dat als dieren het willen eten ze een vreselijke dood tegemoet gaan omdat het geen voedingswaarde heeft.  

Maar deze mensen doen het niet alleen dieren aan, maar ook hun mede mensen en zichzelf.

 Als je energetisch naar dergelijke mensen kijkt zie je dat ze vaak nog maar aan het begin van hun levenscyclus op aarde staan, ze gewetenloos zijn, ze egocentrisch of een macho zijn (macho is uiterlijk vertoon bij gebrek aan innerlijke kracht) of dit uit verzet gedrag doen omdat ze boos zijn op het vele “niet mogen” in ons calvinistische milieu en daarmee ontkennen waarom bepaalde regels wel nodig zijn om het leefbaar te hebben voor iedereen.

 Trouwens het negeren van aardse leefregels heeft ook impact op de kosmische natuurwetten. Immers zo boven zo beneden en als je redelijk tot goed luistert naar de aardse leefregels dan gaat de poort aan de andere kant open en meer bewustzijn valt je ten deel.

 

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

Www.libertasinvivo.com

 

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Laat maar vallen samenleving

Parasitair gedrag in terminale zorg

Ook in de terminale zorg komt helaas parasitair gedrag voor. Neem een zorgvrager die erg ziek is maar al haar hele leven lijdt onder het dominante juk van haar man. Een man die roept dat ze moet blijven eten en drinken en eist dat ze een stevige maaltijd moet nuttigen. Ook kan ze geen pijn hebben zolang ze eet vindt hij.

 Hij is zo sterk in zijn dominantie dat ondanks het feit dat ze geen trek in eten heeft ze haar echtgenoot gehoorzaamd en het voor zich houdt dat ze pijn heeft. Haar gelaatstrekken spreken echter voor zich. Pas als er uitleg aan de volwassen kinderen komt wat er thuis gebeurt en waarom dat het niet goed is, krijgt de hulpverlening meer ruimte en kan de zorgvrager zelf aangeven wat ze wil.

 Helaas snappen de behandelende artsen hierdoor ook niet dat zorgvrager al dagen ondraaglijke pijn heeft en komt dus de pijnbestrijding veel te laat en in te lage dosering op gang. Mevrouw overlijdt lijdende enkele dagen later zonder aan rouwverwerking te hebben kunnen doen en nog steeds in pijn.

 Ook kreten als: “Waar is je vechtlust gebleven?” “Als ouder hoor je niet aan het graf van je kind te staan” “Over doodgaan praten we niet”,  kunnen maken dat iemand maar door blijft gaan met een behandeling, terwijl de patiënt voelt dat zijn lichaam hem een halt toe roept en dat hij zich moet overgeven. Maar omdat echtgenoten, kinderen of zorgverleners nog niet zo ver in het rouwproces zijn (of er nooit zullen komen) kwellen ze de stervende met hun verlatingsangst en eisen indirect dat de patiënt moet blijven doorgaan met vechten.

 Drinken en eten aan een stervende geven als deze zelf niet meer wil (organen zijn aan het afsterven) betekent dat het metabolisme het niet meer aankan met als gevolg meer en langduriger lijden. Het gaat dus over ego, angst en onwetendheid. Maar het categorisch niet willen luisteren naar de zorgvrager of de hulpverlener is zeer kwetsend voor de patiënt. Ook het niet luisteren of in gesprek willen gaan met zorgverleners hierover is erg verontrustend gedrag.

 Immers je eigen dogmatische wensen bij de stervende neerleggen is “de ander helemaal leegzuigen” omdat jijzelf nog weinig weet over het leven maar het ook niet wil leren. Egocentrisme van omstanders maken dat de patiënt meer lijdt dan nodig is omdat omstanders nog vol onbegrip over het leven zijn en niet willen leren nu er die kans is.

 Ook zijn er mensen die bang zijn voor een pomp (Morfine) aan het eind van hun leven. Ze laten daarmee zien dat ze niet snappen dat je geen pijn hoeft te lijden en dat je niet doodgaat aan morfine en dat zo een geleidelijke afgifte middels de pomp heel zacht (Palliatief) werkt voor de zieke en benauwdheid vermindert.

 Ook artsen kunnen parasiteren op hun patiënten. Bijvoorbeeld door geen weet te  hebben van het geleefde leven van de patiënt en niet op tijd in te gaan op een verzoek van pijnbestrijding of een wens om in sedatie gebracht te worden of om euthanasie te plegen. Vaak is het hun eigen angst die ze niet onder ogen durven komen.

 Maar zijn ze dan wel geschikt voor hun vak? Het zou beter zijn dat ze de volgende dag weer een gesprek hebben met de patiënt in plaats van deze een hele week te laten wachten in lijden en te kijken naar de mogelijkheden en dan op tijd tot handelen over te gaan.

 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Parasitair gedrag in terminale zorg

Meer nadelen grootschalige landbouw dan voordelen

De Nederlandse regering heeft al vele jaren het beleid om grootschalige landbouw toe te passen met veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (bijv. Monsanto). Daardoor produceren we onnoemelijk veel producten op een klein oppervlak wat we exporteren en dus veel geld mee verdienen.

 De keerzijde is:

·         Dat de bodem inklinkt met als gevolg wateroverlast.

·         Dat de bestrijdingsmiddelen het grondwater aantasten en daarmee ons drinkwater en de gezondheid van planten en dieren.

·         Dat de Nederlandse bodem met name in “Brabant” en “de Gelderse Vallei” al zo giftig is dat het minimaal 100 jaar braak moet liggen eer het weer gezonder kan worden.

·         Dat mede door “Wageningen Universiteit” er zoveel deelproducten gemaakt worden van wat Moeder Natuur te geven heeft, dat deze producten nog slechts vullen maar niet meer voeden.

 Ondanks de schandalen door bedrijven zoals Monsanto en de kennis van de laatste ca. 15 jaar dat kleinschalig en natuurlijk boeren beter is voor het milieu en voor het welzijn van dieren, planten en diversiteit en mogelijk gezondere volwaardige voedingsproducten gaat onze overheid door met grootschalige landbouw te bevorderen terwijl de roep vanuit Brussel en de rest van de wereld er een is die gericht is op natuurbehoud en niet op afbraak.

 Dus moeten we inzetten op :

·         Planten die goed gedijen in (biologische) landbouw via natuurlijke bemesting en met natuurlijke vijanden in plaats van ongedierte bestrijding

·         Permacultuur

·         Daktuinen

·         Tegeltuinen en vensterbanktuinen

 

En dat alles zonder chemische bestrijdingsmiddelen waardoor microben, die interactie hebben met organismen, ons weer van nut kunnen zijn en volwaardige planten, dieren en dus ook mensen kunnen geven door gezonde volwaardige producten.

De regering is aan zet om deze milieudoelstelling mogelijk te maken en het volk niet in de kou te laten staan.

 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en levenscoach

www.Libertasinvivo.com

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Meer nadelen grootschalige landbouw dan voordelen