Achtergrondinformatie consulten en therapie

In 1978 is het fenomeen (werken met energie) in Nederland begonnen bij het CLI.nl en het heeft zich inmiddels wijdverbreid. Het helpt professionals en geïnteresseerden de waarheid te zien achter de verschijning (sluiers) en in een effectieve manier ernaar te handelen. Wij kunnen vele essentievragen over het hoe en waarom van het leven in een lichaam beantwoorden door onze meerjarige intuïtieve training bij o.a. www.cli.nl. Het heeft vele parallellen met de Kwantum Fysica.

www.cli.nl

Auriculo

Pauline gebruikt aanvullend ook nog een medische techniek (auriculo, westerse ooracupunctuur) die gebaseerd is op kennis van Dr. Paul Nogier (fr), Dr. Ton van Gelder (nl) en Prof. Blum (du).

Sivas zoek een therapeut

Auriculotherapie De Westerse vorm van oor reflexacupunctuur heet Auriculotherapie. Het is volgens hen die ook ingewijd zijn in de Chinese Oor acupunctuur gedetailleerder en de oorpunten kunnen preciezer worden gevonden waardoor de therapeutische toepassing uitgebreid is. Ook wordt er aandacht geschonken aan de achterliggende oorzaken. Dr. Raphaël Nogier en zijn team, zoon van de grondlegger van deze Westerse methode van oor acupunctuur door Dr. Paul Nogier wordt nog steeds verder onderzoek gedaan en hij het oor als een toegangspoort tot de superieure centra van het zenuwstelsel.

Mijn opleiding Ik ben opgeleid door de volgende docenten: Hans Bolck Acupunctuur Bolck https://acupunctuurbolck.nl/, J.P. Rooms Energetische Geneeskunst https://www.iveg.eu/energetische-geneeskunst, Petra Lambert Integraal Gezondheidscentrum https://www.integraalgezondheidscentrum.nl/ en door de boeken van o.a. Dianne Sommers, Paul Nogier, Harriet Beinfield en Yu-Lin Lian.

Werkwijze Bij Auriculotherapie is het niet per definitie noodzakelijk om met naalden te prikken. Er zijn meerdere behandelwijzen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan magneetkorrels, kleine verblijfsnaalden, ASP, laser, zaden, stimulatie of medicijnen. Er wordt gebruik gemaakt van het VAS (Vasculair Autonoom Signaal). Dat is een reactie die op elke grote arterie te voelen is. Het is een reactie van het autonome zenuwstelsel. Het kenmerkt zich door: herhaalbaarheid, grote snelheid en reacties op zeer lichte prikkels. Hierdoor zijn velerlei processen van het lichaam en de psyche te onderzoeken. Deze “Energetische Geneeskunst” bestaat uit het stellen van vragen waarbij soms ook kleurenfilters gebruikt worden waardoor het lichaam geprikkeld wordt om antwoord te geven door middel van een VAS. De VAS is een directe, zuivere en exacte manier om met het menselijk organisme te communiceren naast uiteraard de Intuïtie waarvan uit ik werk.

Ondersteuning kan gebeuren door: Fysieke oefeningen, voedingsvoorschriften of homeopathische geneesmiddelen van o.a. Energetica Natura, Dr. Reckeweg, Orthica, Solgar, Biohorma, Sanopharm, Natural Energy.

Energetische Geneeskunst = Verdiepende Geneeskunst Met behulp van deze Energetische Geneeskunst worden blokkades opgespoord die het zelfhelend vermogen blokkeren waardoor laag voor laag genezing kan plaatsvinden. Dit gebeurt doordat de regelsystemen van lichaam en geest worden behandeld. Gezondheid is een holistisch gebeuren wat betekent een evenwicht tussen lichaam, geest, emotie in samenspraak met je doel op aarde. https://www.iveg.eu/energetische-geneeskunst

Primaire oorzaak ziekte is persoonsgebonden oriëntatie: Onwetendheid, angst, controle, begeerte, jaloezie. Gevolg > disbalans + vastzittende gedachten, emoties, overtuigingen etc. Door te werken aan jezelf werk je aan een relatie met de wereld om je heen en werk je aan je eigen bevrijding. Immers, al het leiden voorkomt lijden, want als je conflicten oplost is er genezing. Je kunt je cellen maar ook je DNA veranderen! Voordeel je geeft betere energie aan je omgeving en eventueel aan je nageslacht. Alles is immers verbonden met elkaar. Wie ontwaakt ervaart meer en kiest beter. “ Wie vecht tegen de wetten van The Creator, is bij voorbaat verloren ” Grandfather Tlakaelel. De basiswetten zijn: creatie, transformatie, destructie in een continue beweging, verstoring van deze cyclus resulteert uiteindelijk in ziektes.

Ziek word je van ijl naar grof door niet meer in verbinding te staan met het universum, de aarde, gebrek aan intellectuele uitdaging, gebrek aan affectie, onvoldoende gezond eten en drinken, gebrek aan schone lucht. Stress verergert alles nog eens. Vaak is er dan sprake van verlaagde belastbaarheid, instabiliteit, stagnatie of volledig gebrek aan energie. Ziekte uit zich door gefixeerde overtuigingen, stress, begeerte, gefixeerde emoties, gefixeerde chemische en fysische patronen, intoxicaties, genetische blauwdruk. Bijvoorbeeld door een langdurige emotie verstoort dit het gedrag dat dan leidt tot een gefixeerde emotie met disfunctionaliteit tot gevolg en dat leidt dan uiteindelijk tot ziekte in organen en weefsel. Fixaties (overtuigingen, emoties, chemische en fysische patronen) kunnen komen uit: vorige levens, zwangerschap, geboorte, jeugd, werk, familie, opleiding etc. Allergieën hebben hun ontstaan in het losmazig bindweefsel (het gebied van het BBRI Basis Bio Regulatie Systeem). Het is belangrijk bij het ontstaan, continuering en herstel ziekten. Als door intoxicaties de toxeeropslag overloopt komt het in de bloedbaan terecht en daar wordt het gedetecteerd en reageert het lichaam met een allergische reactie. Auto-immuunziekte wil zeggen dat het lichaam zichzelf aanvalt. Dit komt door dat je niet tevreden bent met jezelf en je functioneren of dat je de buitenwereld uitsluit en je geen sociale interacties meer hebt die je in balans houden.

Wat valt eraan te doen? Energetische interventie. Dat betekent vanuit vier invalshoeken werken aan een diep bewustzijn zodat het zelfregulerend
vermogen weer start en de oorspronkelijke integriteit van het organisme terugkomt. Aanpak bovenaan in het ijle heeft tot gevolg dat in de steeds lagere regionen als energiesysteem, fysieke lichaam en lichaam en geest, verstoringen aangepakt worden. Innerlijke transformatie. Dit betekent dat je fundamenteel verandert zodanig dat je perspectief op jezelf en de wereld om je heen verandert. Hiervoor moet je bereidt zijn om al het vastzittende los te laten. Het doel is: meester te worden over je innerlijke kant en uiterlijk en innerlijk in balans komen, zodat je steeds meer vanuit je diepste kern gaat leven. Om daar te komen moet je steeds: weerstanden van jezelf en anderen overwinnen, eenzaamheid aangaan, hulp ervaren, angst omzetten in moed om door je eigen spiegelbeeld heen te gaan, Als je niet op tijd afwijkingen constateert in de bovenste ijlere lagen raak je steeds verder uit balans en wordt je uiteindelijk voor de Westerse wereld ziek genoemd. Je hebt dan ontstekingen of irritaties in het lichaam. In de volksmond eindigen die plekken op …itis, zoals hepatitis, sinusitis etc.

Geschiedenis In Frankrijk is auriculotherapie inmiddels uitgegroeid tot een internationaal erkende en wereldwijd vermaarde en gerespecteerde vorm van geneeskunde. Het wordt gedoceerd aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Parijs (Bobigny). De basis Auriculotherapie wordt in Frankrijk sinds 5 jaar gedoceerd aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Parijs (Bobigny). Auriculotherapie Parijs Nogier Universiteit van Parijs http://www.iaam.nl/iaam.htm (Frankrijk, Italië, Israel, Duitsland, Zwitserland, USA, UK, Nederland) http://www.auriculo.biz/en/auriculotherapy/
Sinds 1966 wordt aan de Groupe Lyonnais d’études médicales auriculotherapie gedoceerd Glem Instituut https://www.glem.org/?Ing=en De Franse arts Dr. Paul Nogier en zijn team, geschoold in de klassieke Acupunctuur, de Homeopathie en in de vertebrale manipulaties hebben onderzoekingswerk verricht in neurologie, histologie en de klinisch efficiënte resultaten van Auriculotherapie waardoor het nu internationaal een erkende wetenschappelijke geneeskundige tak is geworden. Op een empirische manier onderzocht hij de relaties tussen de verschillende oor zones en alle organen, lichaamsgebieden en lichaamsfuncties. De eerste resultaten werden in 1956 gepubliceerd en werden vertaald in het Duits, Japans en Chinees. Sommige Chinese ziekenhuizen verbluften de wereld oor Auriculotherapie en Acupunctuur bij anesthesie en chirurgie in te zetten. In de jaren zeventig werden in Frankrijk de eerste artsen opgeleid in auriculotherapie maar een enkeling volharde en bereikte de stagetijd. In tegenstelling tot Frankrijk nam het echter in Duitsland onder Frank R. Bahr een grote vlucht. Acupunctuur Professor Bahr Duitsland https://www.akupunktur.eu/prof-bahr/ De WHO erkende in 1987 in Seoul de Auriculotherapie. Vertegenwoordigers uit China, Japan, Korea en Dr. Nguyen Van Nghi waren onder de uit veertig leden bestaande werkgroep met betrekking tot de nomenclatuur van de oor acupunctuur die in november 1990 bijeenkwamen. Zij applaudisseerden toen Paul Nogier door Prof. Hiroshi Nakajima (directeur generaal van het W.H.O.) werd erkend als de grondlegger van de Auriculotherapie en ze erkenden ook de GLEM (Groupe Lyonnais d’ Etudes Medicales) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze geneeskundige techniek.