Veerkracht als organisatiefilosofie voor het ontwerp van een veiligheidsregio

Onze huidige maatschappij wordt met de dag ingewikkelder en daardoor ook kwetsbaarder voor verstoringen, zowel van natuurlijke als menselijke aard. Om adequaat met deze verstoringen om te kunnen gaan, moet het optreden van een veiligheidsregio zowel vóór als na een incident van voldoende kwaliteit en niveau zijn. De respons moet passen bij wat de problematiek op dat moment eist of gaat eisen: met andere woorden er wordt veerkracht gevraagd. Hoe de inrichting van een veerkrachtige veiligheidsregio er uit zou moeten zien, is onderwerp van John’s promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Voor artikelen zie tabblad John en de wetenschap.

Geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Lees deze hier.

Uitrukvoertuigen brandweer