Korte checklist veerkracht van uw organisatie

Is uw organisatie veerkrachtig genoeg?

Check de onderstaande lijst voor een eerste indruk:

Mijn organisatie kan tijdens stress of tegenslag doorwerken.
Mijn organisatie heeft een goed beeld van onverwachte gevaren voordat deze plaats vinden.
Mijn organisatie stimuleert bij de medewerkers creativiteit en flexibiliteit.
Mijn organisatie is goed in staat crises te identificeren inclusief de mogelijke gevolgen.
Het interne netwerk in mijn organisatie is op orde.
Mijn organisatie is zich bewust van het belang van individuele managers, besluitvormers en experts.
Mijn organisatie is goed ingebed in externe netwerken.
Mijn organisatie is zich bewust van het belang van communicatiestructuren.

Eén of meer keer met NEE geantwoord? Dan kan de veerkracht nog verder verbeterd worden. Neem hiervoor contact op met John.

Een reserveplan is altijd handig.