Mens en Veerkracht

Als mens krijg je veerkracht door meer over jezelf te weten te komen, door meer inzicht in het leven te krijgen en door te leren om energie te lezen. 

Begin met energetische consulten zodat je langzaamaan zicht krijgt op antwoorden op je vragen. Ook zal je steeds meer gaan voelen wat jouw eigen energie is.

Een Energetisch consult geeft antwoorden op jouw (levens)vragen. Het maakt u gezonder, veerkrachtiger, bewuster, gelukkiger.

In een energetisch consult of reading wordt er gecommuniceerd (vraag antwoord) met jouw wezen. Het consult vertelt daarom meer dan wat er op cognitief niveau vertelt kan worden over jou. Tijdens een consult wordt diep ingegaan op een thema of vraag, door jouw eigen energie te lezen: Zijn er plekken in je lichaam waar je je energie vasthoudt? Waar je gevoelens vasthoudt? Onderdruk je onbewust energie om niet gezien te worden? Welke energie verlangt er juist naar om gezien te worden? 

Mensen ondergaan voortdurend veranderingen door ziekte, ander werk of een verlies. Of ze zijn bezig met het aankijken van bijvoorbeeld familierelaties (familie opstellingen, narcist in de relatie, traumageest van de familie) en hun eigen rol daarbinnen.  En dan krijgt u vragen. Zoals vragen over je levensloopcyclus, groei, leven en dood, relatie, kinderen, seksualiteit, werk, sterven, gezondheid, religie, eigen ruimte of vorige levens of iets anders.

 

In een energetisch consult wordt de energie gelezen die bij jouw (on) bewuste vraag speelt. Welke energie is van jou en welke energie van anderen wil daartussen komen? Dat inzicht is nodig om te begrijpen waarom je iets op een bepaalde manier ervaart.

Er wordt gekeken naar energiepatronen en veranderingen. Echte antwoorden op vragen over een thema of een probleem vind je niet op hetzelfde energieniveau, maar wel op een hoger niveau. Vandaar dat er altijd meerdere energieniveaus hoger wordt gegaan. Door jouw energie te lezen word jij je bewust van informatie van je wezen die erop wacht om bij jou cognitief naar binnen te komen opdat jij heldere stappen kan zetten.

Herstelproces

Een herstelproces of healing is het weer op stroom brengen van energie en verbinden met jouw gronding. Blokkades worden weggehaald. Diep in uw weefsel kunnen we kijken wat er weg mag en wat er voor nodig is om te herstellen en dat toe te voegen. Je wordt weer verbonden met je oorspronkelijke punt. Vele onverklaarbare zaken halen we naar boven en worden (in lagen) geheeld. Dit gaat tot diep in de weefsels, genenlijnen en DNA. 

Maar soms liggen er obstakels op je pad en lukt het niet om ergens bij te komen. Bijvoorbeeld door een gebeurtenis uit je verleden, iets op je levens- of genenlijn, of door de energie van anderen. Gedachten, gevoelens, associaties en aannames zijn ook blokkades die je wezensenergie afleiden. Door jarenlange training bij o.a. het www.CLI.nl in Utrecht is geleerd om buiten deze obstakels te lezen op zuiver intuïtief niveau (hoger innerlijk weten).

Bij bijvoorbeeld een gebroken been kan het betekenen dat gedurende het herstel er opeens aparte pijnen komen. Door hier naar te kijken kan de oorzaak van die pijn (vaak iets uit het verleden wat nu opgelost mag gaan worden) en dan kan na de healing de pijn verdwijnen. In de loop van het herstelproces zijn vaak meerdere herstelmomenten nodig. Van belang is bewust te worden van het leerproces waar je in zit. De energetische consulten en herstelprocessen helpen daarbij.

Extra

  • Soms is er coaching nodig waarbij je wordt aangezet tot effectief gedrag, zelfsturing en verantwoordelijkheid en soms lichaamsgerichte oefeningen.
  • Voor anderen is oor acupunctuur een mooie aanvulling opdat de energie langdurig op stroom gezet wordt daar waar het blokkeerde of meer energie nodig is.
  • Of een combinatie met homeopathische ondersteuning door Energetica Natura, VMS, Dr. Reckeweg, Orthica, Solgar, Biohorma, SanoPharm, Natural Energy. 

 

Ooracupunctuur

De focus bij Auriculo is gericht op:

  • Vermoeidheid, depressies, burn out, slaapproblemen
  • Stress, psychische weerbaarheid, emotionele belasting
  • Verstoringen door zware metalen of chronische infecties, vaccinaties
  • Overgang
  • Maag-darmklachten zoals metabool syndroom
  • Samen met een energetisch consult en auriculo kan ik nu ook Psychische en ziels schade helpen op te lossen.

Libertas in Vivo levert kwaliteit. Je kunt dat zien aan onze opleidingen, activiteiten, referenties en connecties. We zijn aangesloten bij o.a. KIWA en Solopartners. Onze naam en kwaliteit staan volgens ons voor zichzelf.

Wij doen niet aan symptoombehandeling maar gaan naar de diepste oorzaak toe om daar aan de oplossing te werken. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de andere lagen.

Alles wat je nu doet is een basis voor de rest van dit én toekomstige levens. Het is een keuze tussen leiden of lijden.